Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

La Fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada és una fundació privada de beneficència regida per la voluntat de la seva fundadora, Na Concepció Jofré Torrens. En la realització dels seus fins, la Fundació sosté la Residència La Immaculada a Mollet del Vallès (Barcelona), carrer Sant Jordi, núm. 2, que actua d’acord amb els principis següents:

MISSIÓ

Prestar un servei d'acolliment i assistència integral de qualitat a la gent gran, en règim substitutori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats de cadascun dels usuaris, inspirat en els valors cristians de respecte a la dignitat humana, hospitalitat, tolerància i caritat. Mitjançant una atenció individualitzada i personal, donar una resposta específica i adient a les seves necessitats socials, de salut i d'atenció a les activitats de la vida diària, de manera que en ells es fomenti al màxim la seva autonomia i integració en el servei, mantenint alhora la seva vinculació al medi familiar i comunitari.

VISIÓ

Ser una institució referent, consolidada en el territori i compromesa amb la comunitat mitjançant l’aplicació d'un programa assistencial i d'activitats socioculturals que possibiliti l'atenció personalitzada, com a resposta a les necessitats globals dels usuaris, basant-se en els elements d'una observació integral que es durà a terme treballant en equip interdisciplinari i comptant amb la coordinació dels serveis de la comunitat.

L'atenció ha de ser integral ja que s'ha d'atendre a l'usuari en tots els seus aspectes: el físic, el social, el psicològic i el relacional; ha de ser interdisciplinari ja que no seria assumible una atenció integral continuada sense comptar amb un equip que actuï en constant interrelació que el permeti avançar en la detecció de necessitats, prevenció de complicacions i planificació de l'atenció; i ha de coordinar-se amb la resta de recursos existents en la comunitat, per tal d'estimular la relació permanent amb la família, la Parròquia i l'entorn social.