Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

Centre de dia

centrededia.jpg

Inscrit en el Registre d'Entitats, de la Generalitat de Catalunya amb el número S04917, amb una capacitat de 32 places.  La finalitat d'aquest servei és l'acolliment diürn i assistència a les activitats de la vida diària per a gent gran amb o sense dependència. Espais diferenciats segons necessitats dels usuaris.

TIPUS DE PLACES:

15 privades i 17 de col·laboració amb la Generalitat. Possibilitat de plaça fundacional.

SERVEIS GENERALS

Acolliment i convivència.

Manutenció (dinar i berenar). 

Atenció personal en les activitats de la vida diària.

Higiene personal.

Readaptació dels hàbits d’autonomia.

Dinamització sociocultural.

Activitats de lleure.

Suport personal, social i familiar.

Fisioteràpia.

Atenció personalitzada e interdisciplinària.

Seguiment i prevenció de les activitats de la salut.

Manteniment de les funcions físiques i cognitives.

Servei religiós.

SERVEIS COMPLEMENTARIS I/O OPCIONALS:

Serveis de  perruqueria.

Podologia.

Fisioterapeuta.

Servei òptic i auditiu.

Revisions bucodentals. 

Sortides i excursions.

Gestió material ortopèdic.

Transport adaptat.

Control d’errants.

HORARIS:

De dilluns a divendres de 9 a 19h, excepte caps de setmana i festius.

Cost servei centre de dia: 779,82 euros