Política de privacitat

reCAPTCHA

Utilitzem el servei  reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per a protegir les dades enviades mitjançant els formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i comporta la transmissió de la adreça IP i altres dades requerides per Google per al us del servei  reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per a poder ser utilitzades. La adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquesta informació per avaluar l’ús del servei per part del usuaris. La adreça IP transmesa pel reCAPTCHA es mantindrà separada de les altres dades de Google. Per a aquestes dades es vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir a la pàgina https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ .

Utilitzant el servei reCAPTCHA l’usuari dona el consentiment al tractament de les dades sobre ell de les que Google disposa en la forma i propòsits establerts més amunt.