Com treballem

El nostre model de treball està basat amb l’atenció centrada en la persona oferint un servei professionalitzat posant en el eix central la personalitat, les creences, i els interessos de les persones ateses.

Missió

Acompanyar el col·lectiu de gent gran i les seves famílies a tenir un procés d’envelliment agradable i digne, atenent totes les seves necessitats per tal d’afavorir el benestar i la qualitat de vida de la persona.

Visió

Treballar fomentant la professionalitat per esdevenir una institució referent a la nostra comunitat des del model de l’atenció centrada en la persona.

Valors

Som una institució inspirada en els valors cristians de respecte a la dignitat humana. Els valors professionals i humans que guien la nostra tasca diària són:

Icona treball en equip

Treball en equip i amb la família

Treballem conjuntament per aconseguir l’objectiu comú de vetllar pel benestar de les persones.

Icona professionalitat

Professionalitat

Tot l’equip treballem amb seriositat, honradesa, formació continuada i competència.

Icona transparència

Transparència

Proporcionem informació clara, comprensible, objectiva i veraç.

Icona innovació

Innovació

Introduïm canvis de forma continuada per potenciar la millora del servei.

Icona respecte

Respecte

Atenem a les persones amb dignitat i confiança.

Icona empatia

Empatia

Escoltem i compartim els sentiments i les emocions.

Icona proximitat

Proximitat

Som accessibles a les persones del nostre entorn.

Icona tolerancia

Tolerància

Respectem les opinions i les actituds de les altres persones.

Icona acollida

Acollida

Acompanyem les persones usuàries i les seves famílies en el seu procés d’envelliment, i a l’equip de professionals en el seu desenvolupament.

Enquestes a famílies

Revista

Revista La Beira num 19
Revista La Beira num 18
Revista La Beira num 17