Fundació Privada de Beneficència, sense afany de lucre

Com treballem

Som una institució referent, consolidada en el territori i compromesa amb la comunitat, inspirada en els valors cristians de respecte a la dignitat humana, hospitalitat, tolerància i caritat. Apliquem un programa assistencial i d'activitats socioculturals que possibilita l'atenció personalitzada, com a resposta a les necessitats globals dels usuaris, basant-nos en els elements d'una observació integral, treballem en equip interdisciplinari i comptant amb la coordinació dels serveis de la comunitat.

L'atenció és integral ja que s'atén a l'usuari en tots els seus aspectes: el físic, el social, el psicològic i el relacional; és interdisciplinària ja que no seria assumible una atenció integral continuada sense comptar amb un equip que actuï en constant interrelació que el permeti avançar en la detecció de necessitats, prevenció de complicacions i planificació de l'atenció; i coordinant-se amb la resta de recursos existents en la comunitat, per tal d'estimular la relació permanent amb la família, la Parròquia i l'entorn social.

Enquesta a famílies 2022 - Centre de dia
Document Adobe Acrobat [137KB]
Descàrrega
Enquesta a famílies 2022 - Residència
Document Adobe Acrobat [143KB]
Descàrrega